דני שר | IRO

דני שר

- , ירושלים, מודיעין052-2606774

ירושלים
כ"ט בנובמבר 14
זימון תורים בטל':
בימים ושעות:

מודיעין
מרכז רפואי בדימרי , רח' יגאל ידין 37
זימון תורים בטל':
בימים ושעות:

sherdanny@hotmail.com

www.osteopath.co.il