דני שמואל | IRO

דני שמואל

- תל אביב, תל אביב052-4209911

תל אביב
ביאליק 5
זימון תורים בטל':
בימים ושעות:

dsh972@gmail.com

www.bialikclinic.co.il